Logowanie do panelu platformy hostingowej
Login: 
Hasło: 
jako login możesz podać: nazwę konta w sieci AMU-NET lub pełen adres e-mail w domenie @amu.edu.pl.